Praktische informatie begeleiding

Ik bied individuele begeleidingen aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking. Deze begeleiding geef ik in eerste instantie thuis, in de tuin, op de woongroep, dagbesteding, school of opvang van het kind. In overleg kan dit ook mijn de paarden, op een buitenplek. De begeleiding kan ontspanning, extra individuele aandacht of het werken aan een specifiek (leer)doel als doel hebben. Het doel en de werkwijze van de begeleiding wordt vooraf in overleg met ouders bepaald.

Tijdens een kennismakingsgesprek maken het kind, de ouders en ik kennis met elkaar en bespreken we hulpvraag. Ook bespreken we de locatie en de frequentie van de begeleiding. In het begin zal de begeleiding vooral bestaan uit observeren waarna we samen een leerdoel en werkwijze zullen opstellen. De werkwijze en voortgang zullen regelmatig geƫvalueerd, en zo nodig aangepast, worden.